Děti

Složení starší žáci:

Lepičová Tereza

Swatosh Dominik

Dvořák Martin

Kolomazníková Lucie

Skálová Barbora

Váňa Michal

Bláhová Pepina

Složení mladší žáci:

Bernardová Aneta

Skálová Tereza

Kolomazníková Marcela

Hanzlová Viktorie

Váňová Nicol

Koťátko Matouš

Dvořák Leoš

Zapotocký Vojtěch

Developed by Jiřička Jakub