Historie

Píše se rok 1887 a starosta obce Loukovec p. Jan Mareš svolává schůzi zastupitelstva na které projednávají  návrh na založení sboru dobrovolných hasičů v obci za účelem chránit majetek spoluobčanů.

Tento návrh byl přijat i s přímluvou knížeslava Veleslavného ze Svijan,který se přimlouval i k zakoupení hasičského náčiní.

Dne 28.května tohoto roku jsou sepsány stanovy a zaslány ke schválení. 16.června dostávají stanovy schváleny a proto 19. června je první  volba představenstva.

Následně se zakupují první stříkačka a ostatní příslušenství. Již 1.září jsou voláni k prvnímu požáru ve Všeni kam bohužel přijíždí až po uhašení požáru.

SDH tvořilo 27 členů, 2 čestné a 7 přísedících.

Následující rok sbor pořádá první ples,který se stane každoroční tradicí.

22. května 1889 poctil sbor svou návštěvou i biskup.

V roce 1896 vyjíždí sbor ke třem požárům v jedné noci. Poslední byl u Koťátka po sléze bylo zjištěno,že požáry tyto založil místní žhář.

Klidným rokem byl rok 1900,kdy nemusejí vyjíždět ani k jednomu požáru.

Sbor funguje i za první světové války i přesto,že někteří členové jsou odvedeni.

Postupně dokupují vybavení i za přispění darů.

Developed by Jiřička Jakub